credit : คุณมงคล ทรัพย์เย็น

ความรู้สู่สาธารณะ

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

“เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยอย่างมาก เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้น” โครงการ : ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีม :…

อ่านต่อ...
โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

“โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้องยาวไปจนถึงเปิดเทอมใหม่ ซึ่งหนูเรียนจบแล้ว แต่หนูก็จะกลับมาทำกิจกรรมให้เสร็จตามเป้าหมายที่หนูวางไว้” โครงการ : ดอยจั๊กมาปั่นฟรี ทีม : ดอย ท…

อ่านต่อ...
โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

https://www.youtube.com/watch?v=CzSz1oiFlOA "หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ได้สัมผัสกับน้อง ทำให้รู้ว่าน้องผ่านการเลี้ยงดูมาแบบไหน จากการที่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น"  โครงการ :  ปัน…

อ่านต่อ...

  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการของเรา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม