หนังสือแนะนำ เสียงคนเสียงช้างป่า

Selected Title

ความรู้สู่สาธารณะ

“เสียงคน เสียงช้างป่า”

“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างไร?? เป็นคำถามที่ถูกถามกันมากในระยะที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ที่คนกับช้างป่าต้องเผชิญหน้ากันและมีแนวโน้มรุนแรง มีความถี่ และกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่ของประเทศมากขึ้น ดังนั้นภา…

อ่านต่อ...
“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”

“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”

การพูดคุยเพื่อยกระดับของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน โครงการ "รูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน" ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อยกระดับการผลิตจากการผลิตเพื่อส่งขายในปริมาณมาก ๆ ไปสู่การผล…

อ่านต่อ...
เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

“รูปแบบการจัดวงพูดคุย” รูปแบบที่1. สุมหัวระนาบเดียวไล่เรียงไปพร้อมกันโดยใช้เครื่องมือประกบ เช่น แผนที่/ปฏิทิน บรรยากาศสนุกสนาน ดึงคนได้ ทุกคนจะช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เห็นประเด็นไปพร้อมๆกัน ทุกคนมีความเท…

อ่านต่อ...

.

โครงการของเรา

เครือข่ายของเรา