บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด – Maeklongvijai

หนังสือแนะนำ เสียงคนเสียงช้างป่า

Selected Title

ความรู้สู่สาธารณะ

“Time line”

“Time line”

"เส้นเวลา"        เครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามลำดับเวลา ซึ่งจะทำให้ทราบถึงกระบวนการ การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถเข้าใจภาพรวมและเบื้องหลัง…

อ่านต่อ...
“Learning by Doing”

“Learning by Doing”

...การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 'Transformative Learning' คือการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวตน เปลี่ยนโลกทัศน์ เปลี่ยนพฤติกรรม... จากการทำกิจกรรมตลอด 15 เดือน ทำให้นักวิจัยทีมหนองขาม…

อ่านต่อ...
“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

เมื่อการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง การสร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีชีวิต จึงมีความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต …

อ่านต่อ...

New Videos

.

โครงการของเรา

เครือข่ายของเรา