‘ชาวบ้านทำวิจัย…ได้จริงหรือ ??’

คำถามที่มักเกิดขึ้นเมื่อได้ยินคำว่า ‘นักวิจัยท้อง […]

“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นงานที่เริ่มต้นมาจากความ […]

สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สิ่งหนึ่งที่ หลายคนมองข้าม เวลาจัดประชุมที่ต้องการการมี […]

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น SCG.เคมิคอลส์ ระยอง – ปูนลำปาง

วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูป […]

“Time line”

“เส้นเวลา”        เครื่องมือที่แสดงให้เห็นถ […]

“Learning by Doing”

…การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ‘Transformati […]

“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

เมื่อการดูแลเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของใครคนใดคน […]

“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างไร?? เป็นคำถามที่ถูกถามกันม […]

“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”

การพูดคุยเพื่อยกระดับของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน โครงการ &# […]

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

“รูปแบบการจัดวงพูดคุย” รูปแบบที่1. สุมหัวระนาบเดียวไล่เ […]