“สรุปบทเรียน ความรู้ ประโยชน์ จากเวที สอจร.สัญจร”

ความรู้ &#358 […]

“ข้อมูลภาพรวม สอจร.อ่างทอง”

เส้นประ&#3623 […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกจังหวัด”

คณะทำงา&#3609 […]

‘ชาวบ้านทำวิจัย…ได้จริงหรือ ??’

คำถามที&#3656 […]

“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

“งานวิจ&#3633 […]

สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สิ่งหนึ&#3656 […]

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น SCG.เคมิคอลส์ ระยอง – ปูนลำปาง

วันที่ 30-31 &#3626 […]