เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น SCG.เคมิคอลส์ ระยอง – ปูนลำปาง

วันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูป […]

โครงการ รักษ์ถิ่นศิลป์ลายเพชร

“กิจกรรมที่พวกหนูลงไปทำกับน้อง ๆ มันทำให้น้องได้ร […]