ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกจังหวัด”

คณะทำงา&#3609 […]

‘ชาวบ้านทำวิจัย…ได้จริงหรือ ??’

คำถามที&#3656 […]

สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สิ่งหนึ&#3656 […]

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น SCG.เคมิคอลส์ ระยอง – ปูนลำปาง

วันที่ 30-31 &#3626 […]

“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

เมื่อกา&#3619 […]

“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอย&#3641 […]

“เกษตรกรยุคใหม่กับการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ ยุค 4.0”

การพูดค&#3640 […]

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

“รูปแบบ&#3585 […]