โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

“เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและ […]

โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

“โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้อ […]

โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

“หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ไ […]

โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร

“พวกหนูต้องใช้รถและใช้ถนนในทุกๆวันที่ต้องเดินทางไปเรียน […]

โครงการ English for child

“ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมาก […]

โครงการ ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน

“เรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไม่ใช่มีคุณค่าเพียงทำให้เรา […]

 โครงการ เพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงจากถ่านไบโอชาและน้ำส้มควันไม้

“เราเห็นเกษตรกรโดนกดราคา เพราะหมูตัวผอมและมีมันหมูมาก ท […]

โครงการ ไก่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค

“พวกเราอยากให้ทุกคนได้กินไก่ที่ปลอดภัย อยากให้ได้กินไก่ […]

โครงการ สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

“สื่อที่ดีไม่ใช่สื่อที่มีราคาแพง แต่เป็นสื่อที่สามารถสร […]

โครงการ อนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่น

“พวกหนูเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน แต่ก็ถือเป็นส […]