“เด็กสร้างดี”


เริ่มแล&#3657 […]

สอจร.สัญจร 2018 (ภาคกลาง)


เมื่อวั&#3609 […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำข้อเสนอโครงการในการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกจังหวัด”

คณะทำงา&#3609 […]

‘ชาวบ้านทำวิจัย…ได้จริงหรือ ??’

คำถามที&#3656 […]

“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

“งานวิจ&#3633 […]

สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สิ่งหนึ&#3656 […]

“เราต้องใช้คนทั้งชุมชน ถ้าจะปั้นเด็กสักคนให้เป็นคนดี”

เมื่อกา&#3619 […]