“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างไร?? เป็นคำถามที่ถูกถามกันม […]

เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่2การอบรมเทคนิคและเครื่องมือการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฯ

“รูปแบบการจัดวงพูดคุย” รูปแบบที่1. สุมหัวระนาบเดียวไล่เ […]

ผอ.สกว. ลงพื้นที่เขายายดา

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผ […]