ทางศูนย์ประสานงานฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ในช่วงระหว่างนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม หรือ Email: maeklong13@gmail.com