ผอ.สกว. ลงพื้นที่เขายายดา

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมทั้งคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG)ของฝ่ายการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ

1.โครงการ “รูปแบบการจัดการสวนผลไม้ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

2.โครงการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสืบทอดการจัดการดูแลป่าชุมชนให้เด็กและเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านแลง” ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง

3.โครงการ “ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำและการจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านมาบจันทร์” ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

4.โครงการ “รูปแบบการจัดการกลุ่มออมทรัพย์แบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่” หมู่ที่ 6 บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง

ซึ่งเป็นพื้นที่รูปธรรมของการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของเกษตรกรรอบเขายายดา รวมทั้งสร้างการเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมโลกและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 และการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (EEC)

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-246094988796847/photos/?tab=album&album_id=2039237802815881

#TRF #CBR #SCG
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
#เอสซีจีเคมิคอลส์
#ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
#สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *