“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างไร??

เป็นคำถามที่ถูกถามกันมากในระยะที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์ที่คนกับช้างป่าต้องเผชิญหน้ากันและมีแนวโน้มรุนแรง มีความถี่ และกระจายตัวทั่วทุกพื้นที่ของประเทศมากขึ้น

ดังนั้นภายใต้การขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานทำให้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ได้มีการจัดเวทีสาธารณะแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบนฐานชุมชนมีส่วนร่วม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคีเครือข่ายขึ้น ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นอกเหนือจากการนำเสนอผลการศึกษาภายใต้การดำเนินโครงการ ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนสถานการณ์ และมุมมองแนวคิดของคนในทุกภาคส่วน เพื่อค้นหาคำตอบว่า “คนกับช้างป่า” เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เวทีนี้จึงเป็นเวทีที่คนที่พร้อมฟังเสียงช้างได้มาพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติโดยเฉพาะคนกับช้างป่า

#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย #เครือข่ายลูกโลกสีเขรียว #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #มศว.ประสานมิตร #มรภ.รำไพพรรณี #กลุ่มรักษ์เขาชะเมา #WWF #ชมรมคนรักษ์ช้างป่า#FreelandFoundation #ZSL #WCS #ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *