“Learning by Doing”

…การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ‘Transformative Learning’ คือการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวตน เปลี่ยนโลกทัศน์ เปลี่ยนพฤติกรรม…

จากการทำกิจกรรมตลอด 15 เดือน ทำให้นักวิจัยทีมหนองขามปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเด็ก โดยเน้นสร้างการเรียนรู้มากกว่ามองด้านลบ เชื่อว่าเด็กทำได้ เปลี่ยนแปลงได้ เน้นให้เห็นคุณค่า มีความอดทน ซึ่งกลไกครอบครัวและสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวอย่างที่สร้างให้เด็กมีทักษะชีวิตได้ ผ่านวิธีการสร้างการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ(Learning by Doing) มีการสร้างข้อตกลงร่วม เปิดโอกาสให้คิด ใช้เหตุและผล และคอยชวนคุย ชวนคิด ตั้งคำถามเพื่อให้เขาฉุกคิด ช่วยเติมความรู้เป็นที่ปรึกษา และให้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก

…ถอดความรู้จากการทำงานด้านเด็กและเยาวชนทีมวิจัยหนองขาม วันที่ 29 มิถุนายน 2561
#CBR #สกว.
#บริษัทสร้างสรรค์ปัญญาจำกัด
#creativeintelligence
#ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนภาคตะวันตก

 

Comments 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *