“เด็กสร้างดี”

เริ่มแล้ว!!

เวทีเปิดตัว “เด็กสร้างดี”

#โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสานเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่
โดยมุ่งเน้นการ #สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานกาณ์ทางสังคม #สร้างความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ เติบโตเป็นพลที่มีคุณภาพ (Active Citizen) ภายใต้การทำกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับการวางกลไกการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) ร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชน
___________________________________________

#เด็กสร้างดี #ActiveYoung
#โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
#CreativeIntelligence #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #มูลนิธิสยามกัมมาจล #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย #สกว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *