ประชุมเวทีวางแผนการทำงานโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบฯ

[UGML id=282]


“ในวันที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นลดรูป แต่ไม่ลดคุณค่า”

ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีมานี้ทางโหนดแม่กลองมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มข้น โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเตรียมความพร้อมให้กับคนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งภายใต้การทำงานเราพบว่าภาคีเครือข่ายและชาวบ้านที่เป็นชุมชนเมือง มีระยะเวลาที่จำกัด การใช้เวลาในการพัฒนาโครงการแบบเข้มข้นแบบ 7-12 เดือน ทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นทางโหนดแม่กลองจึงได้พยายามค้นหาและสร้างเทคนิคเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาโจทย์และการติดตามหนุนเสริมโครงการ ภายใต้หลักคิดสำคัญ คือ

1.โจทย์ยังคงต้องเป็นของชุมชน คิดโดยชุมชน ทำโดยชุมชน เพื่อคนในชุมชน แต่ใช้กระบวนการกลุ่มและเติมเทคนิคเครื่องมือเข้าไปเพื่อลดเวลาในการพัฒนาโจทย์

2.เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม แต่ได้มีการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดระดับความมีส่วนร่วม คนแต่ละกลุ่มย่อมตีความการมีส่วนร่วมต่างกัน ดังนั้นต้องวิเคราะห์และจัดลำดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมให้ชัดระหว่างโหนด พี่เลี้ยง(ภาคี) และชาวบ้าน และหาจุด”ร่วม”ที่เอื้อต่อการทำงานของทุกฝ่าย

3.มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ซึ่งไม่รอเพียงให้ชาวบ้านคิดเอง แต่มีเครือข่ายความรู้ มาแลกเปลี่ยน มาทบทวน และร่วมให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบ เป็นการออกแบบที่ “ให้ความสำคัญกับบทเรียนความรู้งานวิจัยที่เคยทำมาด้วย”

เพราะฉะนั้นถึงแม้กลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยน เครื่องมือและเทคนิควิธีการจะเปลี่ยน แต่หลักการและคุณค่าของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นยังคงยึดมั่นและเป็นหัวใจสำคัญเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *