โครงการ ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน

“เรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไม่ใช่มีคุณค่าเพียงทำให้เรารู้จักชุมชน แต่มันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในชุมชน และคนในชุมชนด้วยกันเองอีกด้วย”

โครงการ : ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน

ทีม : Happy Smiles

ทีม Happy Smiles เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้ามาอาศัยและใช้ชีวิตในชุมชนหมู่บ้านหนองโสนซึ่งติดกับมหาวิทยาลัย โดยน้องๆเห็นว่าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านหนองโสนกำลังจะเลือนหายไป เพราะคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความสำคัญ ประกอบกับมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้น ทั้งเปิดหอพัก ร้านอาหาร ฯลฯ ดังนั้น ทีม Happy Smiles จึงรวมตัวกันสร้างความเข้าใจเป้าหมายกับชุมชนและดึงคนในชุมชนให้มาร่วมกันศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านเครื่องมือ Timeline การวาดแผนที่และเขียนปฏิทินชุมชน และนำข้อมูลมาสรุป เพื่อเผยแพร่สู่คนในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมดึงแกนนำในชุมชน ตลอดจนผู้สูงอายุ และผู้รู้ในชุมชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนให้กลับมาพูดคุยกัน อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนดั้งเดิมและคนรุ่นใหม่ เกิดความรักและหวงแหนชุมชนบ้านหนองโสนมากยิ่งขึ้น

Comments 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *