โครงการ รักษ์ถิ่นศิลป์ลายเพชร

“กิจกรรมที่พวกหนูลงไปทำกับน้อง ๆ มันทำให้น้องได้รู้จักบ้านของตัวเองมากขึ้น จนหนูต้องกลับมาคิดว่า ที่บ้านของหนูมีอะไรน่าสนใจ ที่บางครั้งหนูอาจจะลืมไปแล้ว”

โครงการ : โครงการรักษ์ถิ่นศิลป์ลายเพชร

ทีม : รักษ์

ทีมรักษ์ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าตำบลดอนยางมีมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่าแก่อยู่มาก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี แต่ในปัจจุบันกำลังจะเลือนหายไป จึงรวมตัวกันเพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนตำบลดอนยางและนำเอาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จากศิลปกรรมมาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อและ กระเป๋า โดยการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู และคนในชุมชน ในการคิดและการลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  เกิดความสัมพันธ์ที่ดี รักและหวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนตำบลดอนยางให้คงอยู่ต่อไป นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นยังเป็นการยกระดับการสร้างผลิตภัณฑ์ผ่านการนำความรู้ท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นลวดลายสมัยใหม่ ซึ่งจากการทำกิจกรรมของน้องๆ ไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆและคนในชุมชน ยังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *