ความรู้สู่สาธารณะ

“เด็กสร้างดี”

เริ่มแล้ว!! เวทีเปิดตัว "เด็กสร้างดี" #โครงการการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์เด็กแล&#…

อ่านต่อ
“เด็กสร้างดี”
สอจร.สัญจร 2018 (ภาคกลาง)

สอจร.สัญจร 2018 (ภาคกลาง)

เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุŧ…

อ่านต่อ
“บทบาทพี่เลี้ยงและการพัฒนา”

“บทบาทพี่เลี้ยงและการพัฒนา”

สรุปการอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคกลาง (8-10 สค. 59)1 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอจ&#…

อ่านต่อ

“โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม”

    การปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่านต่อ
“โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม”
“การจัดการจุดเสี่ยงบ้านชะไว”

“การจัดการจุดเสี่ยงบ้านชะไว”

 การจัดการจุดเสี่ยงในถนนสายเอเซีย ผ่านชุมชนเทศบาลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่า&…

อ่านต่อ

“สรุปบทเรียน ความรู้ ประโยชน์ จากเวที สอจร.สัญจร”

ความรู้ คุณค่า ประโยชน์ จากเวทีสัญจร สอจร. สอจร.สัญจร (จังหวัดกาฬสินธุ์) ระหว่างว…

อ่านต่อ
“สรุปบทเรียน ความรู้ ประโยชน์ จากเวที สอจร.สัญจร”

“ข้อมูลภาพรวม สอจร.อ่างทอง”

เส้นประวัติศาสตร์งานถนนอ่างทอง 1 เส้นประวัติศาสตร์งานถนนอ่างทอง 2

อ่านต่อ
“ข้อมูลภาพรวม สอจร.อ่างทอง”
ความท้าทายของ ‘สังคมสูงอายุ’

ความท้าทายของ ‘สังคมสูงอายุ’

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Soc…

อ่านต่อ