ความรู้สู่สาธารณะ

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=Br0jf7WFWJA “เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยอย่างมาก เราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียขึ้น” โครงการ : ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีม : หลังมอ  ทีมหลังมอ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเป็นย่านชุมชน มีการสัญจรไปมาทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน แต่สภาพพื้นผิวที่ใช้สัญจรมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่มีป้ายจราจรที่ชัดเจน ประกอบกับผู้ที่ส…

อ่านต่อ
โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

https://www.youtube.com/watch?v=6VLisrOOWM0 "โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้องยาวไปจนถึงเปิดเทอมใหม่ ซึ่งหนูเรียนจบแล้ว แต่หนูก็จะกลับมาทำกิจกรรมให้เสร็จตามเป้าหมายที่หนูวางไว้" โครงการ : ดอยจั๊กมาปั่นฟรี ทีม : ดอย ทีม ดอย เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เห็นว่าภายในมหาวิทยาลัยมีซากรถจักรยานของนักศึกษาที่จบไปแล้วทิ้งไว้จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดขยะที่มาจากซากจักรยาน และบดบังทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย จึงรวมตัวกัน เพื่อนำจักรยานเก่าที่ถูกทิ้งไว้มาซ่อมบำรุงให้สาม…

อ่านต่อ

โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

https://www.youtube.com/watch?v=CzSz1oiFlOA "หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ได้สัมผัสกับน้อง ทำให้รู้ว่าน้องผ่านการเลี้ยงดูมาแบบไหน จากการที่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น"  โครงการ :  ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร ทีม :  NEW PLANTS ทีม NEW PLANTS เป็นนักศึกษามหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่เคยจัดกิจกรรมค่ายอาสา “รปศ.ทอฝัน” กับโรงเรียนบ้านหนองโสน  และเห็นว่าโรงเรียนบ้านหนองโสนมีการปลูกพืชผักสมุนไพร และบริเวณรอบ ๆ ชุมชนก็มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมช…

อ่านต่อ
โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร

โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร

https://www.youtube.com/watch?v=cJFYSC7ivpQ “พวกหนูต้องใช้รถและใช้ถนนในทุกๆวันที่ต้องเดินทางไปเรียน สิ่งที่พวกหนูทำนอกจากที่อยากจะให้ตัวเองปลอดภัยแล้ว ก็อยากให้เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยด้วย” โครงการ : ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจชาวศิลปากร ชื่อทีม : Safety First ทีม Safety First เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่มีเป้าหมาย ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน รู้จักป้ายสัญลักษณ์และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยได้จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งค้น…

อ่านต่อ

โครงการ English for child

https://www.youtube.com/watch?v=aL9hEPk2OAc “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมาก แต่ในความเป็นจริงเด็กและเยาวชนต่างก็ไม่สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษเลย เราอยากทำให้เด็กๆมีความสุขกับภาษาอังกฤษถึงเราจะเหนื่อยแต่ก็อยากทำให้สำเร็จ” โครงการ : English for child ทีม : Commu Cool Cool ทีม Commu Cool Cool เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้าไปศึกษาบริบทพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนมะกอก และพบว่าทางโรงเรียนยังขาดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และไม่มีครูที่มีความเชี่ยวชาญด…

อ่านต่อ
โครงการ English for child
โครงการ ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน

โครงการ ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน

https://www.youtube.com/watch?v=OcNFBXMojRI “เรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนไม่ใช่มีคุณค่าเพียงทำให้เรารู้จักชุมชน แต่มันยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในชุมชน และคนในชุมชนด้วยกันเองอีกด้วย” โครงการ : ประวัติศาสตร์กับความสุขที่บ้านหนองโสน ทีม : Happy Smiles ทีม Happy Smiles เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ได้เข้ามาอาศัยและใช้ชีวิตในชุมชนหมู่บ้านหนองโสนซึ่งติดกับมหาวิทยาลัย โดยน้องๆเห็นว่าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านหนองโสนกำลังจะเลือนหายไป เพราะค…

อ่านต่อ

 โครงการ เพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงจากถ่านไบโอชาและน้ำส้มควันไม้

https://www.youtube.com/watch?v=mFZpzXPCT3A “เราเห็นเกษตรกรโดนกดราคา เพราะหมูตัวผอมและมีมันหมูมาก ทำให้เกษตรกรต้องหันไปใช้สารเร่งเนื้อแดง นอกจากจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว เกษตรกรก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย”  โครงการ : เพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงจากถ่านไบโอชาและน้ำส้มควันไม้ ทีม : หมูฉึกๆ นักศึกษาสัตวศาสตร์ วษท.กาญจนบุรี จำนวน 5 คน ได้มองเห็นสภาพของชุมชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงหมู แต่พบว่าหมูถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากไม่น่ากินเท่ากับฟาร์มทีใช้สารเร่งเนื้อแดง น้องๆจึงรวมกลุ่มกันโ…

อ่านต่อ
 โครงการ เพิ่มมูลค่าของหมูที่เลี้ยงจากถ่านไบโอชาและน้ำส้มควันไม้
โครงการ ไก่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค

โครงการ ไก่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค

https://www.youtube.com/watch?v=lbpqwqcvgBw “พวกเราอยากให้ทุกคนได้กินไก่ที่ปลอดภัย อยากให้ได้กินไก่ที่ดี ผู้บริโภคก็ปลอดภัย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็มี รายได้เพิ่ม ถึงแม้ทีมเราจะพูดได้ไม่เก่ง แต่เราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความตั้งใจของเรา” โครงการ : ไก่ปลอดยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค ทีม : เสรีไก่ขาว ปัจจุบันการเลี้ยงไก่เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะทำให้มีสารตกค้างที่อันตรายต่อผู้บริโภค น้องๆนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จำนวน 5 คน จึงได้รวมกลุ่มทดลองเลี้ยงไก่ปลอดภัยด้ว…

อ่านต่อ

โครงการ สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

“สื่อที่ดีไม่ใช่สื่อที่มีราคาแพง แต่เป็นสื่อที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ ที่สำคัญคือทำให้เด็กๆได้รู้จักบ้านของเขาเอง ผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยเฉพาะกับผู้ปกครอง” โครงการ : สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ทีม : The mask citizen เนื่องด้วยนักศึกษาวิชาชีพครู มรภ.จอมบึง จำนวน 5 คน มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู ทำให้ได้เข้าไปเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ซึ่งจากการพูดคุย พบว่าเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไ…

อ่านต่อ
โครงการ สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โครงการ อนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่น

โครงการ อนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่น

https://www.youtube.com/watch?v=ejn_C5w0jKo "พวกหนูเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน แต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเหมือนกัน หนูเลยอยากจะตอบ แทนหมู่บ้าน โดยการนำสิ่งดี ๆ ในหมู่บ้านมาเผยแพร่ให้คนอื่นรู้จักมากขึ้น ให้คนอื่นได้รู้ว่าหมู่บ้านของหนู มีดีอะไร" โครงการ : อนุรักษ์สืบสานภาษาและประเพณีท้องถิ่น ทีม : ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก) ทีม ทุ๊เกี๊ยะว้อยถ้อง (นกการเวก) เป็นเยาวชนในหมู่บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่ง ที่เห็นว่าในปัจจุบันเ…

อ่านต่อ

โครงการ ส้มโอแม่กลอง

“เราไม่อยากให้คนที่กินส้มโอของแม่กลองแล้วกลับไปด้วยความไม่ประทับใจ พวกเราอยากให้ผู้บริโภคได้ทานส้มโอจากสวนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีที่สุด” โครงการ : ส้มโอแม่กลอง ทีม : O-green คนดีศรีส้มโอ           ทีม : O-green คนดีศรีส้มโอ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน  ท้ายหาด พวกเขาได้เล็งเห็นว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันมากเป็นลำดับต้นๆ และยังเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจากการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของการปลูกส้มโอ พบว่าส้มโอในแต่ละพื้นที่มีรสชาติแ…

อ่านต่อ
โครงการ ส้มโอแม่กลอง
โครงการ ร่วมรวมรู้สู้เปลือกมะพร้าว

โครงการ ร่วมรวมรู้สู้เปลือกมะพร้าว

https://www.youtube.com/watch?v=sEfCu0QlnLs “แต่เดิมเปลือกมะพร้าวเป็นของเหลือทิ้งของคนในชุมชน แต่พอเราลงไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เขาเห็นความสำคัญของเปลือกมะพร้าว ตอนนี้จากขยะเปลือกมะพร้าวกลายเป็นของมีมูลค่าไปแล้ว” โครงการ : ร่วมรวมรู้สู้เปลือกมะพร้าว ทีม :  เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม           ทีม :  เจ๊าะแจ๊ะจ๋อมแจ๋ม กลุ่มเยาวชนจากในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล ที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาเปลือกมะพร้าวที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้เป็นขยะก่อให้เกิดปัญหา อ…

อ่านต่อ

โครงการ ระบบนิเวศมหัศจรรย์ของหอยแครง

https://www.youtube.com/watch?v=NBoUbEtOpJ8 “การทำโครงการเกี่ยวกับหอยแครงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ลุกขึ้นมาดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเราโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสอดส่องเฝ้าระวัง” โครงการ :  ระบบนิเวศมหัศจรรย์ของหอยแครง ทีม :  Shell…Child…Chill ทีม Shell…Child…Chill เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนถาวรานุกูล และเป็นพลเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เห็นปัญหาหอยแครงในตำบลคลองโคนตายเพิ่มมากขึ้น จึงรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาวงจรชีวิตของหอยแครงและระบบนิเวศที่เหมาะสมในการเ…

อ่านต่อ
โครงการ ระบบนิเวศมหัศจรรย์ของหอยแครง
โครงการ รวมพลังอนุรักษ์ป่าสนสองใบ

โครงการ รวมพลังอนุรักษ์ป่าสนสองใบ

https://www.youtube.com/watch?v=Pkrwu4QuiO0 "เส้นทางเข้าป่าสนมันแสนจะลำบาก แต่หนูก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เข้าไป ได้เจอต้นไม้มากมาย ต้นไหนที่ไม่รู้จักก็ถามคุณลุง มันทำให้หนูรู้จักต้นไม้ใหม่ ๆ หนูเลยอยากพาน้อง ๆ ที่โรงเรียนมาสนุกแบบหนู และได้ความรู้ใหม่ ๆ แบบหนูบ้าง" โครงการ : รวมพลังอนุรักษ์ป่าสนสองใบ ทีม : WE ARE ONE เนื่องด้วยเยาวชนในชุมชนเขากระปุก พบข้อมูลว่าป่าสนสองใบหรือป่าชุมชนเขาสนเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ เป็นป่าสนสองใบแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตก ทำให้เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญอย่…

อ่านต่อ

โครงการ “รักษ์” ต้นลานบ้านเรา

https://www.youtube.com/watch?v=OCBam70bmyY "ต้นลานหนึ่งต้น ใช้เวลานานมากถึงจะโตเต็มที่ ถ้าเปรียบพวกหนูเป็นต้นลาน ก็คงเป็นต้นลานต้นเล็ก ๆ เวลาเข้าไปดูป่าลาน ก็เหมือนได้เจอเพื่อน พวกหนูจะคอยดูแลเพื่อน แล้วเราจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน" โครงการ : "รักษ์" ต้นลานบ้านเรา ทีม :  คนรักษ์ต้นลาน           ทีม :  คนรักษ์ต้นลาน เป็นเด็กนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี ได้เห็นถึงปัญหาต้นลานในหมู่บ้านที่กำลังจะหมดไป เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ขาดการสนใจจากคนในชุมชน ขาดการขยายพัน…

อ่านต่อ
โครงการ “รักษ์” ต้นลานบ้านเรา