ความรู้สู่สาธารณะ

‘ชาวบ้านทำวิจัย…ได้จริงหรือ ??’

‘ชาวบ้านทำวิจัย…ได้จริงหรือ ??’

คำถามที่มักเกิดขึ้นเมื่อได้ยินคำว่า 'นักวิจัยท้องถิ่น' หลายคนอาจจะคิดว่าชาว…

อ่านต่อ

“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

"งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นงานที่เริ่มต้นมาจากความสุข เป็นความสุขที่ทุกคนใ&…

อ่านต่อ
“งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สถานที่และบรรยากาศ สำคัญอย่างไร ?

สิ่งหนึ่งที่ หลายคนมองข้าม เวลาจัดประชุมที่ต้องการการมีส่วนร่วมหรือต้องใ…

อ่านต่อ
“Time line”

“Time line”

"เส้นเวลา"        เครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิ&…

อ่านต่อ

“Learning by Doing”

...การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 'Transformative Learning' คือการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแป&…

อ่านต่อ
“Learning by Doing”

“เสียงคน เสียงช้างป่า”

เราจะอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างไร?? เป็นคำถามที่ถูกถามกันมากในระยะที่ผ่านมา ภา…

อ่านต่อ
“เสียงคน เสียงช้างป่า”
ผอ.สกว. ลงพื้นที่เขายายดา

ผอ.สกว. ลงพื้นที่เขายายดา

    วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสŨ…

อ่านต่อ

โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=Br0jf7WFWJA “เราอยากทำโครงการเพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและคนในชุมชนห&…

อ่านต่อ
โครงการ ปรับปรุงการจราจรหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

โครงการ ดอยจั๊กมาปั่นฟรี

https://www.youtube.com/watch?v=6VLisrOOWM0 "โครงการหนูมันเสร็จไม่ทันโครงการอื่นแน่ๆ อาจจะต้องยาวไปจนถึงเปิดเทอ…

อ่านต่อ

โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร

https://www.youtube.com/watch?v=CzSz1oiFlOA "หนูชอบนะ เวลาที่ได้ลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆ การที่ได้สัมผัสกับน้อง ทำใ$…

อ่านต่อ
โครงการ ปันรักถักฝัน น้ำดื่มสมุนไพร